XAVIER OLIVER'S WEB PAGE

Full_Books

03/19/2017

Continuum Mechanics for Engineers. Theory and Problems

X. Oliver & Carlos Agelet de Saracibar. Second Edition. March 2017


01/05/2003

Mecanica de Medis Continus per a Enginyers

Xavier Oliver & Carlos Agelet de Saracibar. Primera edició. Juny de 2002. Edicions UPC. Amb suport de la Generalitat de Catalunya i en col-laboració amb el Servei de Llengues i Terminologia de la UPC. Politext 152. ISBN: 978-84-9880-436-2.


01/01/2002

Mecánica de Medios Continuos para Ingenieros

Xavier Oliver & Carlos Agelet de Saracibar. Segunda edición. Enero de 2002. Edicions UPC. Politext. ISBN: 978-84-9880-217-7.


BOOKS