XAVIER OLIVER'S WEB PAGE

  311 SGR 2014-2016  - Catalan Agency for Research (AGAUR)

311 SGR 2014-2016

A continuació s’especifiquen els objectius a ser assolits i del pla de treball pels propers tres anys per les línees de recerca:

 
MODELITZACIÓ NUMÈRICA DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ INDUSTRIAL


 • Processos de conformat de metalls: soldadura per arc, soldadura per fricció i batut, deposició de diferents capes de metall a través d'arc de soldadura.
 • Processos de foneria: omplerta de motlles, procés de solidificació i refredament, desemmotllatge.
 • Processos virtuals de conformat de metalls per forja.
 • Desenvolupament d’eines de simulació numèrica innovadora per a l'optimització de processos industrials de mecanitzat.


MODELITZACIÓ NUMÈRICA DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ INDUSTRIAL


 • Materials compostos – Resolució del comportament a través de la teoria de mescles i de la teoria d’homogeneïtzació.
 • Fatiga en metalls i compostos – Formulació d'una teoria en mecànica de mitjans continus.
 • Biomecànica i formulacions constitutives de teixits biològics.
 • Desenvolupament de noves eines per a la simulació numèrica de processos de fractura, fragmentació i inestabilitat de materials sòlids o granulars.
 • Modelatge de l’a coblament termomecànic i electromagnètic-mecànic per al disseny i anàlisis de components estructurals d'un reactor nuclear de fusió experimental.

 • Modelatge del comportament i del risc de fallida estructural en front d’accions sísmiques .

 • Disseny òptim d’estructures per mètodes numèrics .

 • Estudi de noves formes de dics verticals per a amortiment d'onatge.

 • Simulació numèrica de l'excavació d'obres subterrànies .EINES AVANÇADES PER AL DISSENY COMPUTACIONAL DE MATERIALS D'ENGINYERIA


 • Modelatge computacional de material a través de tecniques multiescala amb descripció de l'estructura del material en diferents nivells.
 • Desenvolupament d'una nova generació de tècniques modelatge d'ordre reduït d'alt rendiment ( HP - ROM ) , per tal de reduir els costos computacionals fins a nivells assequibles.
 • Noves estratègies i mètodes computacionals per al disseny òptim de la disposició i topologia de la meso/micro estructura en materials d'enginyeria.